دفاتر منطقه ای

سیاست و اقتصاد محور رایزنی وزیر خارجه تاجیکستان با «جوزف بورل»

aminkav
 

وزیر امور خارجه تاجیکستان با نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی دیدار و در مورد توسعه همکاری بین دو طرف در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه تبادل نظر کردند.