سیاست خارجی

امیرعبداللهیان: بمن بخشی از واقعیت و امنیت منطقه غرب آسیاست

‌وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای نروژی، یمن را بخشی از واقعیت و امنیت منطقه غرب آسیا خواند و گفت: رهبران یمنی با تاکید بر امنیت دریانوردی می‌گویند تنها کشتی‌هایی که با هدف گسترش جنگ و ارسال سلاح عازم سرزمین‌های […]