نامشخص

نذورات ۶۰۰ میلیونی فردیسی‌ها برای توسعه و بازسازی عتبات

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان فردیس گفت: در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری بیش از ۶۰۰ میلیون تومان از طریق کمک‌ها و نذورات مردم شهرستان فردیس برای توسعه و بازسازی عتبات عالیات جمع آوری و سند حدود ۱۰۰ […]