نامشخص

خارج نشینان پشت پرده مسمومیت دختران دانش‌آموز هستند/ دشمن بدنبال ایجاد ناامنی و نارضایتی در جامعه است

aminkav
 

امام جمعه پلدختر گفت: دشمن برای ضربه زدن برنامه دارد و مسمومیت دختران در مدارس برخی شهرهای و راهی شدن به بیمارستان امری طبیعی نیست و پشت این قضیه دست کثیف خارج نشین دخالت دارد.