بایگانی “شگفتی‌های علمی”

فرو بردن انگشت در سرب مذاب آن هم بدون ذره‌ای سوختگی

دوشنبه, ۲۶ بهمن, ۱۳۹۴

فرو بردن انگشت در سرب مذاب آن هم بدون ذره‌ای سوختگی

پیکسا

ادامه مطلب»

بزرگترین پروانه بید در جهان با بالهای ۲۵ سانتی متری

دوشنبه, ۲۶ بهمن, ۱۳۹۴

بزرگترین پروانه بید در جهان با بالهای ۲۵ سانتی متری

پیکسا

ادامه مطلب»

آیا قمر زیبا و یخ زده زحل حاوی اکسیژن است؟

یکشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴

آیا قمر زیبا و یخ زده زحل حاوی اکسیژن است؟

پیکسا

ادامه مطلب»

تایپ کردن ذهنیت ما نسبت به معانی کلمات را تغییر می دهد

شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۴

تایپ کردن ذهنیت ما نسبت به معانی کلمات را تغییر می دهد

ادامه مطلب»

کشف دانشمند ایرانی از ماده تاریک در جهان هستی تائید شد

شنبه, ۲۴ بهمن, ۱۳۹۴

کشف دانشمند ایرانی از ماده تاریک در جهان هستی تائید شد

ادامه مطلب»

ابداع یک تکنولوژی جدید در حباب سازی

سه شنبه, ۲۰ بهمن, ۱۳۹۴

ابداع یک تکنولوژی جدید در حباب سازی

پیکسا

ادامه مطلب»

شاهکار یک دوربین روباتیک در شکار یک شکارچی

سه شنبه, ۲۰ بهمن, ۱۳۹۴

شاهکار یک دوربین روباتیک در شکار یک شکارچی

ادامه مطلب»

شاهکار جدید دانشمندان ژاپنی ، یک مرسدس بنز نامرئی

سه شنبه, ۲۰ بهمن, ۱۳۹۴

شاهکار جدید دانشمندان ژاپنی ، یک مرسدس بنز نامرئی

پیکسا

ادامه مطلب»

ژاپن و حمله به اینترنت فوق سریع

دوشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۴

ژاپن و حمله به اینترنت فوق سریع

ادامه مطلب»

چه مناطقی از جهان را سونامی های عظیم تهدید می کند

دوشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۴

چه مناطقی از جهان را سونامی های عظیم تهدید می کند

ادامه مطلب»