مسکو: آمریکا تسلیحات بیولوژیک در اوکراین تولید می‌کند

aminkav
 

وزارت دفاع روسیه ضمن اشاره به فعال بودن آزمایش‌های بیولوژیک نظامی آمریکا در اوکراین، گفت که واشنگتن اهداف بلندمدتی برای استفاده از اینگونه تسلیحات علیه رقبای راهبردی خود تعیین کرده است.

فعالیت ادارات اردستان با سرپرست مناسب نیست

aminkav
 

امام جمعه اردستان گفت: پسندیده نیست که چندین اداره در شهرستان اردستان با سرپرست اداره شود و این سرپرستان گرچه کار خود را انجام می‌دهد اما دلگرم نیستند و مسؤولان شهرستان باید با مشخص کردن مدیر برای ادارات به آنان امید دهند.