بایگانی “Chondrocladia lyra”

چلچراغ گوشتخوار، موجودی زیبا و عجیب|شگفتي هاي جهان

دوشنبه, ۱۴ دی, ۱۳۹۴

چلچراغ گوشتخوار، موجودی زیبا و عجیب

چلچراغ گوشتخواراین موجود شبیه یک چلچراغ زیبا به نظر می رسد اما برای برخورد با تمام اعضای خانواده های سخت پوستان باید مراقب بود. این به اصطلاح ” چنگ اسفنجی” پیش از آنکه طعمه متوجه شود آن را به دام انداخته و حتی هضم می کند. موجودی به نام Chondrocladia lyra که گوشتخوار است و به تازگی کشف شده است، شبیه یک چلچراغ زیبا می باشد. این موجود بسیار عجیب تا پیش از سال ۲۰۰۰ در مقابل چشم انسان ظاهر نشده بود، اما یک گروه از موسسه تحقیقات اکواریوم بی مونتری با انجام تحقیقات زیر آبهای عمیق در عمقی معادل ۳٫۵ کیلومتر در سواحل کالیفرنیا آن را مشاهده کردند. آنها اخیرا دو موجود از این گونه را با خود با ساحل آوردند و آن را از نظر علمی ” Chondrocladia lyra ” نامگذاری کرده و ده ها ویدئو و تحلیل درباره آن در شماره اکتبر مجله زیست شناسی بی مهرگان منتشر کردند.