چهارمین رویداد آزادی مادران زندانی در شب میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) در مجموعه آزادی تهران آغاز شد.

آغاز چهارمین رویداد  آزادی  مادران زندانی در تهران

به گزارش خبرنگار گروه شهری پیامبر مهربان، چهارمین رویداد آزادی مادران زندانی در شب میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)  در مجموعه آزادی تهران آغاز شد. تکمیل می شود….

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts