مدیرکل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران: مطابق اطلاعات که برای عملکرد سال ۱۴۰۰ داشتیم، تعداد ۷۷۱۵ برگ مطالبه صادر شده است که از این تعداد، برگه مطالبه ۱۳۷ واحد مسکونی پرداخت شده است؛ یعنی از حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادره حدود ۴ میلیارد تومان آن وصول داشتیم.

در سال 1400 تنها مالیات 137 واحد خانه خالی وصول شده است

به گزارش پیامبر مهربان از تهران، اسماعیل عزیزی مدیرکل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران در جلسه شورای مسکن در خصوص مالیات وصول‌شده از خانه خالی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اظهار کرد: مطابق اطلاعاتی که برای عملکرد سال ۱۴۰۰ داشتیم، تعداد ۷۷۱۵ برگ مطالبه صادر شده است که از این تعداد، برگه مطالبه ۱۳۷ واحد مسکونی پرداخت شده است؛ یعنی از حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادره حدود ۴ میلیارد تومان آن وصول داشتیم.  وی همچنین در رابطه با عملکرد مالیات وصول‌شده از این راه در سال ۱۴۰۱ گفت که اطلاعات دسته‌بندی شده‌ای در دسترس نیست. پایان پیام/

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts

برپایی ۵۰ چای‌خانه حضرتی در شهرهای مازندران

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران از برپایی ۵۰ چای‌خانه حضرتی در شهرهای استان خبر داد و گفت: چای‌خانه‌های حضرتی با هدف ایجاد فضایی معنوی برای رفع خستگی رهگذران در معابر عمومی پارک‌ها همراه با برنامه‌های فرهنگی راه‌اندازی می‌شود.