سخنگوی قوه قضائیه از صدور اتهام محاربه برای سه نفر از متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی خبر داد .

صدور اتهام محاربه برای ۳ نفر از متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی

به گزارش خبرنگار قضائی پیامبر مهربان، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور اتهام محاربه برای سه نفر از متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی خبر داد و گفت: دادسرا برای سه نفر از متهمان پرونده شهادت آرمان علی‌وردی، اتهام محاربه از طریق استفاده و تمسک به سلاح سرد برای ارتکاب قتل و همچنین اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی و مامور حافظ امنیت شهروندان شد، صادر کرد. پنج متهم دیگر به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند.  

aminkav

Leave A Comment

Recommended Posts